Lezen eID kaart – 1/10/2017

26 januari 2017 · by Patrick · Geen categorie

Volgende informatie werd verstrekt door de VBZV

Verificatie van de identiteitskaart van uw patiënt bij toepassing van elektronische derdebetalersregeling – Lezing eID

Als u de elektronische derdebetalersregeling toepast, dan bent u vanaf 1 oktober 2017 verplicht om de identiteit van uw patiënt bij elk patiëntencontact te verifiëren. Hierna volgt hoe u dat in de praktijk moet doen.

Hoe moet u de identiteit verifiëren?

 • In minstens 90 % van de gevallen

Door elektronische lezing van een:

 • geldige Belgische elektronische identiteitskaart (eID), geldige elektronische vreemdelingenkaart of geldig elektronisch verblijfsdocument
 • geldig attest van verlies of diefstal van één van de hierboven vermelde documenten
 • geldige ISI+-kaart
 • geldig attest van sociaal verzekerde afgeleverd door de ziekenfondsen.

Belangrijk: U moet steeds het beschikbare document gebruiken dat het hoogst geplaatst staat in bovenstaande lijst.

 • In maximum 10 % van de gevallen
  • Door elektronische lezing van de barcode op het kleefbriefje van het ziekenfonds.
  • Door manueel ingeven van het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ-code).
   De INSZ-code mag u slechts manueel ingeven in de volgende 2 gevallen en u moet dat ook aanduiden bij de facturatie:

   • als er geen patiëntencontact vereist is bij de verstrekking
   • in geval van overmacht

Welke gegevens moet u registreren?

Registreer altijd:

 • de aard van het identiteitsdocument en zo nodig het serienummer van de drager
 • het type van lezing (chip, barcode, manueel)
 • de reden van het gebruik van een vignet
 • de datum en het uur van de lezing (= time stamping).

Wat moet u doen als de patiënt weigert zijn eID te laten lezen?

In dat geval kunt u geen derdebetalersregeling toepassen voor die patiënt.

Wat moet u doen in instellingen voor mindervaliden?

In een tijdelijke of definitieve gemeenschappelijke woon- of verblijfplaats van mindervaliden kunt u de lezing van de eID van alle patiënten uitvoeren nadat u alle zorg hebt verleend.
U kunt dat doen op het einde van de ronde of op het einde van de werkdag. De verantwoordelijke van de instelling stelt de eID’s op dat ogenblik ter beschikking.

Afwijkingen en overmachtssituaties

Wanneer u de identiteitsgegevens van uw patiënt manueel inbrengt, dan moet u één van de 3 onderstaande redenen aanduiden bij het factureren.

 1. De patiënt kan geen geldig identiteitsdocument voorleggen.
  Wanneer uw patiënt geen geldig identiteitsdocument kan voorleggen, dan kunt u de derdebetalersregeling nog steeds toepassen wanneer uw patiënt een kleefbriefje voorlegt en kort aangeeft waarom hij geen identiteitsdocumenten kan voorleggen.
  U mag in dat geval de barcode op het kleefbriefje lezen of de gegevens manueel invoeren en u bevestigt daarbij dat de patiënt niet in het bezit is van een identiteitsdocument.
 2. De lezing van de chip en/of lezing van barcode functioneert niet.
  In dat geval kunt u de principieel voorziene lezing van chip of bar code vervangen door een manuele invoering van de INSZ-code en het serienummer van het identiteitsdocument.
 3. Het informaticasysteem functioneert in zijn geheel tijdelijk niet.
  Bij algemene pannes van het informaticasysteem tijdens een gegeven periode dat u verstrekkingen uitvoert, kunt u:

  • tijdelijk overgaan tot papieren facturatie in derdebetaler
  • de facturatie uitstellen tot wanneer de elektronische facturatie opnieuw mogelijk is.

Bij het ingeven van deze verstrekkingen moet u vermelden dat er een panne is opgetreden bij het uitvoeren van de verstrekking. U zal enkel een manuele invoering van de INSZ-codes kunnen doen en ook zal de gebruikelijke ‘time stamping’ ontbreken.

Let op: Een panne aan uw lezer of informaticasysteem moet u zo snel mogelijk oplossen of laten oplossen.