Verzakingsrecht

De voorwaarden van het hierna beschreven verzakingsrecht zijn uitsluitend van toepassing bij verkopen op afstand aan consumenten.  Zij gelden dus enkel voor aankopen die werden aangegaan door natuurlijke personen, en dit voor niet-beroepsmatige doeleinden.

Overeenkomstig de wetgeving Verkopen op Afstand (artikel 49 en volgende van 6 april 2010) heeft de consument het recht geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint te lopen op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. De consument moet op voorhand Blythe bvba per mail of per telefoon inlichten over het feit dat er een verzending zal worden teruggestuurd.
Het terugsturen van de geleverde zaken is geheel voor eigen rekening en risico van de consument.
Indien de consument na afloop van de termijn van 14 dagen de geleverde zaken niet aan Blythe bvba heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken kan alleen in de originele verpakking en zonder enige schade of gebruikssporen. Volgende zaken zijn uitgesloten van terugbetaling: 1) Extra leveringskosten ten gevolge van een leverwijze waarmee de klant heeft ingestemd bij de aankoop. 2) Diensten die geleverd werden voor het inroepen van het verzakingsrecht, zoals installaties en opleidingen. 3) Alle aanpassingen, contracten of verbintenissen die specifiek voor de klant werden aangegaan voor het inroepen van het verzakingsrecht, en die daardoor niet herverkoopbaar zijn.