Disclaimer

Disclaimer
 
Informatie op deze website
 
De informatie die Blythe bvba beschikbaar stelt op deze website is zorgvuldig door Blythe bvba samengesteld en wordt regelmatig geactualiseerd. Niettemin kan Blythe bvba u niet garanderen dat deze informatie op enig moment steeds actueel, correct en volledig is. Iedere aansprakelijkheid voor geleden schade ten gevolge van informatie op deze website wordt door Blythe bvba dan ook uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van een medewerker van Blythe bvba.
 
De prijs- en voorraadopgaven zijn uitsluitend indicatief en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes en voor het gebruik en de verificatie van de informatie. Product- en fabrikantnamen worden uitsluitend gebruikt ter identificatie.
 
Auteursrechten op deze website
 
De auteursrechten op deze website berusten bij Blythe bvba. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Blythe bvba is het niet toegestaan om de inhoud van deze website aan te passen, de website te verveelvoudigen of delen ervan te gebruiken in ander materiaal. Het is wel toegestaan om verwijzingen te maken naar deze website mits de inhoud van deze website bij het aanklikken van de verwijzing wordt getoond in een eigen scherm. Het gebruik van framing, inlining of een andere wijze van het tonen van de inhoud van deze website binnen een andere webpagina is niet toegestaan.